Sú novoročné predsavzatia zbytočné?

Ešte sme si nestihli oddýchnuť po koncoročnom zhone a už nás vlečie ďalší. Novoročné predsavzatia? Načo? Aj tak žijem v jednom kolotoči, v ktorom sa nič nezmení, poviete si mnohí. Naozaj to tak chcete mať? Nie? Je tu šanca. Skúste sa na chvíľu zastaviť. Dopriať si ten luxus, čas nadýchnuť sa, aby ste sa necítili len vo víre stereotypov, ale získali  možnosť pozrieť sa kde vlastne ste. Dajte si príležitosť uvedomiť si čo máte. Potom si môžete pokojne vybrať, kam sa chcete dostať, možno tento rok, možno ďalší. Aby sme mohli ísť vpred, občas sa  potrebujeme zastaviť, rozhliadnuť sa okolo seba a rozhodnúť sa kadiaľ. Prelom rokov je na to dobrá príležitosť.  

Možno ste z tých, čo si opäť novoročné predsavzatia dali, ale už ste ich aj stihli porušiť. Prečo sa to často stáva? Pravdepodobne v novoročnej eufórii chceme od seba viac ako je možné.

Každopádne odporúčam, skôr ako si na seba ušijete bič z novoročných predsavzatí, bilancujte trochu. Skúste si odpovedať na pár otázok:

Ako by ste čo najstručnejšie charakterizovali uplynulý rok?

Čo sa vám podarilo?

Čo by ste nabudúce urobili inak?

Čo ste sa naučili?

V čom ste sa zlepšili?

Nezabudnite si odpovedať aj na otázku:

Za čo ste vďační?

Vďačnosť nás psychicky podrží. Aj keď prežívame veľa problémov, ak nájdeme niečo za čo môžeme byť vďační, zrazu sa cítime lepšie. Neváhajte, napíšte si to.

Ak ste si dopriali tú chvíľku na rekapituláciu minulého roku zodpovedaním predchádzajúcich otázok, je možné, že odpovede vás povedú aj k novým plánom. Uvedomili ste si čo bolo dobré, v čom chcete pokračovať, a čo naopak potrebujete obmedziť. Zas si to dajte na papier zodpovedaním:

Čomu chcete venovať viac času?

Čomu chcete venovať menej času?

Čo chcete začať?

Čo chcete prestať robiť?

Teraz sa môžeme vrátiť k tým novoročným predsavzatiam. Ako z tohto uvedomenia čo chceme a čo nie, vytvoríme konkrétne predsavzatie, ktoré bude uchopiteľné a najmä realizovateľné? Tak aby neplatilo, staré známe, že novoročné predsavzatia vydržia sotva na druhý deň? Podarí sa nám to, ak nezabudneme v našich plánoch na to, čo nám robí radosť. Zvykli sme si mať ambiciózne plány, SMART ciele, ale okrem toho, že náš cieľ má byť: S – specific – špecifický, M – measurable – merateľný, A – attainable – dosiahnuteľný, R – relevant – dôležitý, T – time bound – časovo ohraničený, má nás tešiť. Pre šťastný život nestačí robiť len praktické a užitočné veci, potrebujeme sa potešiť. Ak sa nám podarí nájsť cieľ SMART-P(pleasure) verím, že sa nám podarí aj nájsť spôsob ako ho uskutočniť. Pri hľadaní a rozmýšľaní ako na to, môže pomôcť skúsený kouč, ako sprievodca na vašich cestách za radostným životom počas celého roka.

Vaša Maja – kouč Vitaja