Vitaj na ceste zmeny

Počuješ čo hovorím?

Je jednoduché partnera počúvať? Možno nie. Niekedy máme sluch prekrytý vlastnými predstavami. Väčšinou, keď sme vo víre emócií.

Veľa problémov, ktoré pomáham ľuďom riešiť ako vzťahová koučka, sa týka komunikácie. Raz mi kamarátka pri nejakej príležitosti povedala: „Ona nehovorí jazykom nášho kmeňa“. Samozrejme, že nebola zo žiadnej exotickej krajiny, len myslela to obyčajné ľudské neporozumenie. V rámci „nášho kmeňa“ stačí niečo naznačiť a rozumieme si. Problém môže nastať, keď si myslíme, že sme to naznačili dostatočne, ale náš partner to prečítal po svojom. Potom zvykneme o svojom partnerovi hovoriť, že je nechápavý, netolerantný, sebecký… až, že si vôbec nerozumieme. Čo s tým?

Prvé pravidlo dobrej komunikácie je teda jednoznačnosť. Skúsme byť vecní a konkrétni. Nebojme sa tiež overiť si, či sme sa pochopili. Či veta: „Treba vyniesť smeti“ znamená: „Idem vyniesť smeti“, alebo: „Prosím ťa, vynes smeti“.

Je jednoduché partnera počúvať? Možno nie. Niekedy máme sluch prekrytý vlastnými predstavami.  Väčšinou, keď sme vo víre emócií. V prípade negatívnych, keď sme nahnevaní, nevieme počúvať argumenty protistrany. Emocionálny koktail nás udržuje v stave, kedy sa racionalita len pomaly hlási o slovo.

Paradoxne k podobnému javu dochádza aj v prípade pozitívnych emócií. Máme svoju nádhernú víziu a počujeme len to, čo ju potvrdzuje. Počujeme, čo chceme počuť. V tomto prípade je ale nástraha nepochopenia väčšia, lebo ak na negatívnu emóciu partner argumentuje rázne, je to čitateľnejšie, ako keď v prípade eufórie len jemne naznačuje, že on to tak krásne nevidí. Neprejaví sa dôrazne, lebo nás nechce sklamať. Jeho jemne povedané nie počujeme ako možno a vyhodnotíme ako áno. O to viac sme sklamaní, keď sa ukáže skutočnosť.

Jedno aj druhé vedie k nedorozumeniam a zbytočným sklamaniam. Emócie, emócie, stále tie emócie, preklínané aj velebené. Ako kľúč k úspechu, a nielen v komunikácii, možno využiť práve emócie, len sa treba naučiť s nimi pracovať. Dôležité je zachytiť svoj emocionálny stav, uvedomiť si ho, a následne situáciu premyslieť. Nie vždy je to ľahké, naopak, treba to trénovať. Napríklad aj s pomocou kouča.

Vaša Maja – kouč Vitaja