Biznis koučing

Pomáha byť autentickým v práci, či biznise.

Individuálny biznis koučing – účinný nástroj osobného rozvoja manažérov a zamestnancov.

Pomáha nachádzať osobnú silu na dosahovanie cieľov, nové stratégie riadenia, efektívne postupy v práci, odbúravať stres. Koučing je o práci so sebou pre každého, kto sa zamýšľa nad svojimi hodnotami, prioritami a chce riešiť otázky svojho smerovania, sebauvedomenia, balansu medzi prácou a súkromím, alebo ochrany pred vyhorením.

Tímový koučing – otvára nové komunikačné kanály v kolektíve a zefektívňuje spoluprácu.

Koučovanie tímov poskytuje riešenia pracovných problémov priamo vo svojom procese, výsledkom koučingu sú konkrétne kroky, ktoré vedú k požadovaným cieľom. Koučovanie tímov zvyšuje angažovanosť tímu a pomáha pri riešení konfliktov.

O procese

Úvodné stretnutie, na ktorom sa zladia potreby klienta a ponuka kouča s krátkou ukážkou, trvá 45 minút.

Štandardné, individuálne sedenie trvá 60-90 minút, priemerný počet stretnutí vedúcich k úspešnému dosiahnutiu cieľa je 5-7. Odporúča sa jedno stretnutie za 2-4 týždne. Všetko je ale individuálne. Niekedy stačí jeden rozhovor, aby ste si uvedomili, čo je pre vás najdôležitejšie a čo potrebujete urobiť.

V ponuke aj online koučing.

Miesto stretnutia: Centrum Vitaja, Gunduličova 8, Bratislava