Ako opraviť lásku.

Láska buď je, alebo nie je. Aké opravovanie? Bola tu, veď sme boli spolu šťastní. Kde je? Občas si myslíme že už zmizla, lebo ju necítime. Necítime ju od partnera, ani v sebe. V rutinách života sa venujeme úplne iným veciam. Partner sa stáva samozrejmosťou, netreba nič riešiť. Je to vlastne fajn, len niečo nám začína chýbať. Treba do ohňa dýchnuť čerstvý vzduch, ako sa spieva v jednej pesničke. Prečo? K šťastiu potrebujeme, aby nám opäť svietili oči, keď sa zahľadíme do tých druhých, dáva nám to energiu pre život. Ako na to? Nečakajte, že na to príde partner. Otvorte tú tému. Hovorte o tom. Spolu si odpovedzte na otázky: „Kedy sme boli šťastní?“, „O čom sme vedeli dlho, vášnivo debatovať?“, „Čo bolo vtedy inak?“, „ Čo z toho môžeme mať aj teraz?“, najmä hovorte o tom.

Väčší problém je, keď už dlhšie vnímame odcudzenie. Ako sa to stalo? Do centra našej pozornosti sa dostali problémy, či už s bývaním, fungovaním rodiny, financiami, výchovou detí, kontaktmi so svokrovcami, nevynímajúc problémy v práci.  Riešenia nebývajú jednoduché, ak ich nenachádzame, hľadáme aspoň vinníka. To sa z partnerov ľahko stanú súperi. Namiesto konštruktívnej komunikácie nastupujú hádky. Negatívna, drsná komunikácia ubližuje všetkým. Cítime sa ponížení, zranení, odmietaní a to je živná pôda pre hľadanie pochopenia, ocenenia inde. Väčšinou vtedy nevieme, že niekto tretí situáciu len skomplikuje. Nevera problémy nevyrieši, znásobí ich. Myslíme si, že stará láska zhynula a všetko zmení láska nová. Ale pozor. Čo je to láska? Príťažlivosť? Zaľúbenie? Láska je dôvera, poznanie a prijatie, rešpekt, súcit, otvorenosť, bezpečie, ohľaduplnosť…

Skôr ako všetko zbúrate, pozrite sa spolu čo z toho vám zostalo. Možno zistíte, že láska tu je, len ste na ňu zabudli. Možno sa schovala a čaká, že ju nájdete. Dá sa to iba spoločne. Nepotrebuje opraviť, aby prežila potrebuje len pozornosť a starostlivosť.

Dajte jej, aj sebe, druhú šancu. Otvorená komunikácia vie vyčistiť rany, aj keď v prvej chvíli zaštípe, pomôže. Ak je tá vaša nefunkčná, neváhajte pohľadať pomoc. Je mnoho vzťahových poradcov, alebo terapeutov. Prostredie pre vzájomné porozumenie môže vytvoriť aj kouč, ako nestranný poslucháč a mediátor, vás povedie k poznaniu čo potrebujte ako pár, aj ako jednotlivci.

Keď máme vôľu a rozhodneme sa pre zmenu, cestu nájdeme. Rada vás budem, na tej vašej ceste, sprevádzať. Vaša Maja –Kouč Vitaja