Deň: 3. októbra 2022

životné otázky
Máte pravdu

„Či už si myslíte, že môžete, alebo si myslíte, že nemôžete – máte pravdu.“ Henry Ford

Read More