Vitaj na ceste zmeny

Deň: 20. júna 2022

životné otázky
Kríza stredného veku

Čas nezastavíme, a ani nemusíme. Prichádza obdobie, kedy môžeme byť viac sami sebou.

Read More