Vitaj na ceste zmeny

Deň: 3. novembra 2021

životné otázky
Vieme žiť?

Moja otázka je, či vieme oddeliť prácu a súkromie? A či v tom súkromí dávame pozornosť sebe?
Ktorá z nich je pre vás dôležitejšia?

Read More