Vitaj na ceste zmeny

Deň: 26. októbra 2021

životné otázky
Zodpovednosť detí verzus dôvera rodičov

Prečo sa najviac vzťahov detí s rodičmi kazí práve počas puberty?

Read More